COVID-19

Heemzorg v.o.f.

bijgewerkt:25-5-2020

Heemzorg volgt de richtlijnen gegeven vanuit overheid en het RIVM ten aanzien van het Corona-virus 

Uitzonderingen of verder gaande maatregelen dan voorgeschreven worden aangegeven.

 

 Een mogelijke besmetting zal altijd van buiten naar binnen worden gebracht, de

genomen maatregelen zijn ter voorkoming van het naar binnen brengen van het Corona-virus.

 

Algemene maatregelen

 • Anderhalve meter afstand houden, ten opzichte van elkaar en bewoners.
 • Uitzondering op de afstandsregel is bij het zorg verlenen.
 • Regelmatig handen wassen met zeep, tenminste 20 seconden.
 • Gebruik de papieren handdoekjes om af te drogen.
 • Gebruik handdesinfectie indien er geen tijd is om de handen voldoende te wassen.
 • Niezen en hoesten in de ellenboog en was na hoesten of niezen direct de handen.
 • Desinfecteren van deurklinken, touchscreens, en andere objecten die wisselen van gebruiker.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, niezen, hoesten keelpijn of koorts hebt.
 • Blijf thuis als een van je familieleden koorts heeft.
 • let op! In tegenstelling tot de RIVM maatregel, (vitale beroepen mogen wel werken als er in de familie klachten zijn) kiest Heemzorg ervoor personeel waarbij familieleden koorts / klachten hebben zo veel mogelijk uit te roosteren. Bij twijfel: overleggen met het diensthoofd.

 

Heemzorg

 • Heemzorg heeft een crisisteam welke doorlopend overlegd en die toeziet op de uitvoering van de maatregelen.
 • Bewoners worden doorlopend geobserveerd en ontvangen in hun dossier een ‘status’.
  • Groen: geen symptomen, geen verdenkingen.
  • Oranje: symptomen, of twijfel over mogelijke besmetting.
  • Rood: ernstige verdenking van besmetting of bevestigde besmetting.
 • De status is zichtbaar voor personeel.
 • Als de ‘status oranje’ of ‘rood’ is dan wordt deze aan de voordeur van de bewoners zichtbaar gemaakt met een hanger aan de deurklink.
 • Het ‘Cristeam Heemzorg’ beslist aan de hand van signalen, meldingen en rapportages de status van een bewoner.

 

Personeel

 • Houdt zich in privé tijd aan de algemene maatregelen en vermijd contacten met mogelijke besmette personen.
 • Stelt zich op de hoogte van corona / COVID-19 signalen, met name bij ouderen.
 • Meld mogelijke signalen direct aan het crisisteam, deze bepalen wijziging van de ‘status’.
 • Weet welke middelen er gebruikt worden per ‘status’.
 • Past handen wassen en/of desinfecteren toe bij:
  • Bij binnenkomst op locatie
  • Voor elk zorgmoment
  • Na toiletgebruik
  • Na niezen of hoesten
  • Na pauzeren

 

Beschermingsmiddelen

 • Heemzorg heeft een beperkte voorraad beschermingsmiddelen om 2 a 3 bewoners, voor 1 week, in volledige isolatie te verzorgen.
 • De vastgestelde ‘status’ (groen / oranje / rood) geven aan welke middelen er toegepast moeten worden door personeel, bewoners en bezoek.

 

Verdachte signalen bij bewoners of personeel

 • Alarmeer direct het ‘crisisteam Heemzorg’ bij verdachte symptomen van bewoners of personeel. Hang tijdelijk een rode status deurhanger aan de deurklink.
 • Het ‘crisisteam Heemzorg’ beslist het wijzigen van de status.
 • Status wordt zichtbaar gemaakt middels een oranje of rode deurhanger.
 • Familie en personeel worden geïnformeerd door het ‘crisisteam Heemzorg’.
 • Indien ‘status oranje’ wordt afgekondigd kan de zorg doorgaan met de daarbij behorende beschermingsmiddelen.
 • Indien ‘status rood’ wordt afgekondigd kan de zorg pas doorgaan als er overleg met de huisarts en GGD door het crisisteam Heemzorg is geweest, de beschermingsmiddelen worden toegepast en de zorg voor andere bewoners wordt door ander personeel overgenomen.
 • Heemzorg beschikt niet over een compleet ‘isolatieteam’, het streven is zo veel mogelijk dezelfde mensen op dezelfde persoon in te zetten.

 

Testen op een corona-virus besmetting

 • Heemzorg is van mening dat er ruim getest moet worden, voor bewoners en personeel.
 • Bij ‘status oranje’ of ‘rood’ zal Heemzorg bij de bedrijfsarts erop aandringen om dit te laten testen bij bewoners.
 • Personeel met klachten wordt waar mogelijk uit geroosterd en aangemeld via de bedrijfsarts om zich te laten testen.

 

Bezoek

 • De Heemhoeve heeft zelfstandige woningen en appartementen, mensen zijn in principe vrij om bezoek te ontvangen, mits..
  • Dit is afgestemd met de bewoner en de vertegenwoordiger van de familie.

  • U zelf geen ziekteverschijnselen heeft, of afgelopen 2 weken heeft gehad.

  • U de afgelopen 2 weken niet in contact gekomen bent met een corona (verdacht) patiënt.

  • U houdt uw persoonlijke (hand)hygiëne in acht.

  • U zo min mogelijk gebruik maakt van de algemene ruimtes en de gangen, gebruik waar mogelijk de buitendeuren van de appartementen.

  • U respecteert dat de zorgverlening en het bezoek niet gelijktijdig plaats vinden.

 • Ter bescherming personeel en ouderen is er een toegangsbeleid voor het hoofdgebouw.
 • Algemene ruimtes (noord / zuidkamer / gangen) zijn niet toegankelijk voor bezoek.
 • Bezoek van de appartementen gebruikt, waar mogelijk, de buitendeuren.

 

Dagopvang / huiskamer ’t Lichtpunt

 • De dagopvang is geopend, er geldt wel een beperkt toegangsbeleid. Dit houdt in dat de volgende mensen welkom zijn:

  • Bewoners die gebruik maken van de dagopvang

  • Externe deelnemers van de dagopvang (mits toestemming van het Crisisteam Heemzorg)

  • Personeel Heemzorg


Dagbesteding de Twisselt.

 • De dagbesteding is geopend, deelname dient individueel te worden afgestemd met de contactbegeleider.
 • Handen wassen met zeep en drogen met papieren doekjes bij binnenkomst en na niezen en WC gebruik.
 • Handdesinfectant is aanwezig op de Twisselt.
 • Handenwasplek en bord met taken zijn voorzien van vakken, 1 persoon per vak.
 • Begeleiders handhaven anderhalve meter afstand tussen deelnemers.
 • Maximale hoeveelheid personen per ruimte:
  • Kantine beneden: 6
  • Kantine boven: 5
  • Rustruimte: 4
  • Kantoor: 3
  • Winkel: 3 (incl klanten)
 • Uitgangspunt is zo veel mogelijk buiten pauzeren om de afstand te waarworgen.
 • Bij overschrijden van het maximum aantal personen per ruimte wordt er afgewisseld in pauzes (eerder of later pauze).
 • Desgewenst zijn er (niet-medische) mondkapjes aanwezig op locatie.  


 Vervoer Heembus

 • Het vervoer met de Heembus gebeurd op aangepaste wijze
 • Er worden niet meer dan 2 personen worden gelijktijdig vervoerd.
 • Niet te gebruiken zitplaatsen zijn afgezet met lint
 • Gebruik van deze PBM is verplicht op de momenten dat anderhalve meter niet te garanderen is
  • (niet-medische) mondkapjes
  • handdesinfectant
  • latex handschoenen
  • oppervlakte desinfectant
 • Na gebruik desinfecteerd de chauffeur de contactoppervlakten
  • Stuur, versnellingspook, richtingaanwijzers, etc
  • Overige gebruikte knoppen dashboard
  • Deurhandels, alle deuren
  • Armleuninge, ook van de passagiers
 • De bus is voorzien van een (geimproviseerd) spatscherm

 

Crisisteam Heemzorg

 

Voorzitter:                       Hans van Ginkel                                               Algemeen management

Zorg Heemhoeve:         Christien Groot-Nibbelink                           Diensthoofd zorg

                                              Hanny Wiltink-Ebbers                                  Diensthoofd zorg

De Twisselt:                    Gertjan van Ginkel                                          Algemeen management

 

Bereikbaarheid

 

Secretariaat: 0314-373041, bij geen gehoor 06-81733370 of info@heemzorg.nlContactgegevens


Heemzorg v.o.f.

Bultenszijweg 18

7021 JX Zelhem


0314-373040

info@heemzorg.nl